Единство на природата и човешкото общество

Здрасти, Матс! Твоят проект е невероятен! Аз искам да поговорим за екологическата криза. Околната среда и човешкото общество трябва да си помагат един на друг за общото ни развитие! Надявам се, че тази картичка ще бъде полезна за твоя проект. Поздрави! Занг