Светът не е международен, а е смесен от култури

Здравейте, В днешно време е от голямо значение хората да не бъдат разделяни на мнозинства или малцинства, а да има равноправни възможности за бедни и богати, бели и цветнокожи, за жителите на градове и села. Също така е много важно да не живеем в мултикултурен свят, а в едно интеркултурно общество, в което хората да не са просто в съседство помежду си, а да са и близки. Поздрави от Санkт Петербург. Тина